Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Χρονολόγιο τής Δημιουργίας

Κρυπτοζωικός αιώνας

2.600.000.000 - 590.000.000 έτη πριν

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου

 

Δημιουργία Σύμπαντος

Αζωικός αιώνας

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Τα τεράστια χρονικά διαστήματα που ονομάζουμε "Αιώνες", χωρίζονται σε μικρότερα διαστήματα, που ονομάζονται: "Γεωλογικοί Aιώνες".

Ο Κρυπτοζωικός αιώνας, χωρίζεται σε δύο γεωλογικούς αιώνες, τον "Αρχαιοζωικό" και τον "Πρωτεροζωικό".

Ο "Αρχαιοζωικός", όπως μαρτυρείται και από το όνομά του, είναι η περίοδος που στους ωκεανούς δημιουργείτο αρχέγονη ζωή, ενώ κατά τη διάρκεια τού "Πρωτεροζωικού", η ζωική ποικιλομορφία στις θάλασσες αυξάνεται, καθώς ακόμα δεν υπάρχει ζωή στη στεριά.

Πίνακας Κρυπτοζωικού αιώνα

Γεωλογικοί Αιώνες Αρχή (έτη πριν) Τέλος (έτη πριν)
Αρχαιοζωικός 2.600.000.000 1.250.000.000
Πρωτεροζωικός 1.250.000.000 590.000.000

Oι πίνακες έγιναν κυρίως κατά το βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου: "Η εξέλιξη του ανθρώπου" ΄΄1. Ανθρωπογένεση΄΄. (Πίνακας 1, σ. 96).


Δημιουργία αρχείου: 7-12-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ