Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Χρονολόγιο τής Δημιουργίας

Φανεροζωικός αιώνας

590.000.000 έτη - σήμερα

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου

 

Δημιουργία Σύμπαντος

Αζωικός αιώνας

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Τα τεράστια χρονικά διαστήματα που ονομάζουμε "Αιώνες", χωρίζονται σε μικρότερα διαστήματα, που ονομάζονται: "Γεωλογικοί Aιώνες".

Ο Φανεροζωικός αιώνας, κατά τον οποίο εξαπλώθηκε η ζωή στην ξηρά, χωρίζεται σε τρεις γεωλογικούς αιώνες, τον "Παλαιοζωικό" τον "Μεσοζωικό" και τον "Καινοζωικό".

Ο Παλαιοζωικός ή Πρωτογενές, αρχίζει με την έκρηξη ζωής τής Καμβρίου, και τελειώνει με την επικράτηση τών θηραψιδίων και τών ερπετών στην ξηρά.

Ο Μεσοζωικός ή Δευτερογενές, είναι η εποχή που στον πλανήτη κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι και τελειώνει με την εξαφάνιση τών δεινοσαύρων.

Ο Καινοζωικός είναι η εποχή που άρχισε από την εξαφάνιση τών δεινοσαύρων στη γη ύστερα από πτώση μετεωρίτη, και οδήγησε στην επικράτηση τών θηλαστικών στη γη.

Πίνακας Φανεροζωικού αιώνα

Γεωλογικοί Αιώνες Αρχή (έτη πριν) Τέλος (έτη πριν)
Παλαιοζωικός ή Πρωτογενές 590.000.000 249.000.000
Μεσοζωικός ή Δευτερογενές 249.000.000 65.000.000
Καινοζωικός 65.000.000 σήμερα

Δημιουργία αρχείου: 7-12-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ