سیصد گفتار از زاهدان کلیسای ارتدوكس

فهرست مطالب

 

یادداشت

1. خدا و ما

خوشبختی

حقیقت

ارتباط خدا با ما چگونه است؟

چگونه خدا را بشناسیم

چگونه با خدا ارتباط برقرار کنیم؟

خدا از همه مراقبت می کند

کسانی که خدا را شناخته اند

مسیح و ما

ترس از خدا (ترس از توهین به خدا با گناهان خود)

بی ایمانی

2.واقعیت های دنیای روحانى

گناه و شر

آزادی

هدف زندگی

قديسين

کتاب مقدس

سُنت مقدس

کلیسای مسیح

پدر روحانی

مجازات

شادی ابدی مسیحیان

 

3.  ما و همسایگان ما

روابط با افراد دیگر

چگونه با گناهان دیگران برخورد کنیم

آیا باید آنهایی را که گناه کرده اند محکوم کنیم؟

قضاوت کردن

چگونه با کسانی که به ما صدمه می زنند برخورد کنیم

درباره بخشش توهین

وقتی مردم ما را نفرین می کنند

وقتی مردم ما را ستایش می کنند

کینه

محبت به دشمنان

  

4.  در مورد آنچه ما را به خدا نزدیک می کند

دعا

توبه

ارادهٔ ما و ارادهٔ خدا

احکام

خدا چطور به اعمال ما نگاه می کند

چطور باید با اعمال خود برخورد کنیم

اعمال نیک ما

حتی یک کار نیک کوچک هم ارزش دارد

محبت

کسی که محبت ندارد

چگونه محبت را آشکار کنیم

رحمت

فروتنی

حِلم

اعتدال

اطاعت

5. درباره آنچه در راه خدا مانع ما می‌شود

احساسات گناه آلود

مبارزه با هوس ها

اشتباهات روحانی

در جای خود بمانید و از وسوسه فرار نکنید

افکار گناه آلود

دام های شیطان

جنگ روحانی

خود ستایی

دروغ

غرور

گلایه کردن

خشم

شهوت آلودگی

  

6.  در مورد آنچه در مسیر روحانی باید تحمل کرد

وسوسه

غم ها

چگونه می توانیم نجات یابیم؟

*******************

(ترجمه شده توسط: کریستینا، ارتدوکس پارسی)