Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Κάμβριος περίοδος

570.000.000 - 510.000.000 έτη πριν

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου


Μετά από την εξαφάνιση τών ζωντανών οργανισμών τής Προκαμβρίου κατά τον Κρυπτοζωικό αιώνα και την επαναθέρμανση τού κλίματος, η ζωή αρχίζει και πάλι να εξαπλώνεται στον πλανήτη.

Ο Παλαιοζωικός γεωλογικός αιώνας, (ή Πρωτογενές,) αρχίζει με την έκρηξη ζωής τής Καμβρίου. Ακολουθούν οι εξής περίοδοι: Σιλούριος, Δεβόνιος, Λιθανθρακοφόρος και Πέρμιος.

 

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Κάμβριος

Σιλούριος

Δεβόνιος

Λιθανθρακοφόρος

Πέρμιος

 

Ζωή

Αναμφισβήτητα το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τής Καμβρίου περιόδου, είναι η έκκρηξη ζωής που παρατηρείται στα απολιθώματα τής περιόδου. Απολιθώματα βρέθηκαν στη Βρετανική Κολομβία τού Καναδά. (Πανίδα τού Burjess Shale).  Bρέθηκε το 1909.  Ερευνήθηκε και το 1960. Περιλαμβάνει 20 είδη, που δεν έχουν ταξινομηθεί ακόμα.

Από τότε, έχουν εμφανιστεί στη γη 30 τρισεκατομμύρια είδη ζωής. Μένουν μόνο 30 εκατομμύρια.  Νέα είδη ζωής δεν εμφανίστηκαν από τότε.

Εμφανίσθηκαν μόνο θαλάσσια ζώα.  Στην αρχή τής Καμβρίου ζούσαν Αρχαιοκύαθα και Wiwaxia.

Στη διάρκεια τής Καμβρίου έζησαν Κοιλεντερωτά, Ακοιλωματικά, Κοιλωματικά, Βραχιονόποδα (είδος μυδιών - αχυβάδων), Τριλοβίτες, Protohertzina, Anabarites, Lapworthella, Anomalocaris, το πρώτο γνωστό χορδωτό (Pikaia gracilens), πρόγονος τών ψαριών.

Βιβλιογραφία: Περισκόπιο Νο 194 σελ. 40 - 50.

Οικοσύστημα τής Καμβρίου

Η εικόνα λήφθηκε από την εξαίρετη σελίδα τού Rom που υπάρχει στη διεύθυνση: http://www.rom.gr/rom4/dino/story/simpan13.htm

 

Οικοσύστημα τής Καμβρίου.

Η εικόνα αυτή λήφθηκε από το περιοδικό "Περισκόπιο τής Επιστήμης" Νο 194, σελ. 40.

 

Τεκτονική τής Καμβρίου

Ύστερη Κάμβριος, 514 εκατομμύρια έτη πριν.

 

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς κινήθηκαν οι ήπειροι κατά τη διάρκεια τής Καμβρίου, πριν από 560, 540, και 520 έτη αντίστοιχα:

(Για περισσότερα περί τής τεκτονικής ιστορίας τής γης, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση: http://www.scotese.com απ' όπου πήραμε τις εικόνες αυτές).

Ακολούθησε η Σιλούριος περίοδος.

 

Δημιουργία αρχείου: 13-3-2001.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ