Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Πέρμιος περίοδος

290.000.000 - 250.000.000 έτη πριν.

Η εποχή τών Θηραψιδίων.

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου


"Και εποίησεν ο Θεός... πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών, ά εξήγαγεν τα ύδατα κατά γένη αυτών..." (Γένεσις 1/α΄ 21).

Η πέμπτη και τελευταία περίοδος τού Παλαιοζωικού γεωλογικού αιώνα είναι η Πέρμιος. Βρίσκεται μετά τη Λιθανθρακοφόρο.

 

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Κάμβριος

Σιλούριος

Δεβόνιος

Λιθανθρακοφόρος

Πέρμιος

 

Ζωή

Στις θάλασσες κυριαρχούν οργανισμοί με μικρή ως καμμία δυνατότητα μετακίνησης.(Κοράλια, βρυόζωα, βραχιονόποδα, κλπ).

Η εικόνα λήφθηκε από το Ελληνικό Νάσιοναλ Τζεογκράφικ Σεπτεμβρίου τού 2000, σελ. 159. Εκεί ο αναγνώστης μπορεί να βρει πολλές πληροφορίες για την περόδο τής Περμίου, και τη ζωή τότε.

 

Στην ξηρά κυριαρχούν τα Θηραψίδια, που ήταν θηλαστικόμορφα ερπετά.

 

Η εικόνα λήφθηκε από το Ελληνικό Νάσιοναλ Τζεογκράφικ Σεπτεμβρίου τού 2000, σελ. 163.

 

Στο τέλος τής περιόδου αυτής, το επίπεδο τής θάλασσας έφθασε στο χαμηλότερο σημείο όλων τών εποχών.  Υπήρξε η μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση τής ζωής.  Εξαφανίζονται τα θηλαστικόμορφα ερπετά, (Που πρωτοεμφανίστηκαν στην περίοδο αυτή),  και επικρατούν οι δεινόσαυροι.  Το 96% τών θαλασσίων ειδών, εξαφανίστηκε. (Κυρίως ασπόνδυλα είδη, με εξωσκελετό).  Εξαφανίστηκαν οι τριλοβίτες, οι 21 από τις 27 οικογένειες ερπετών, 6 από τις 9 οικογένειες αμφιβίων, 8 από τις 27 τάξεις εντομων, (ενώ καταβλήθηκαν αισθητά αλλες 4, και μειώνεται η ποικιλότητα άλλων τριών, ώστε να εξαφανισθούν στο Τριασικό).  Ψάρια τών βαθειών θαλασσών, δεν επιρεάσθηκαν πολύ.

Μόνο ένα είδος εχινοειδών επιβίωσε, το Miocidaris, με δύο μόνο σειρές μεσοϋδροφορικών πλακών.  (Υπήρχαν από 1 - 8).

Σημαντικές μεταβολές αναλογίας τών ισοτόπων τού άνθρακα 12 και τού άνθρακα 13, σε σχέση με άλλες περιόδους.

Τεκτονική τής Περμίου

Στην αρχή τής περιόδου, οι ήπειροι συνενώθηκαν σε μια μεγάλη χερσαία μάζα, την Παγγαία, που εκτεινόταν από το Νότιο Πόλο, προς το Βορρά.

 

Η γη κατά την Πέρμιο, πριν από 255 εκατομμύρια έτη (http://www.scotese.com).

 

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς κινήθηκαν οι ήπειροι κατά τη διάρκεια τής Περμίου, ανά 20 περίπου εκατομμύρια έτη.

 

(Για περισσότερα περί τής τεκτονικής ιστορίας τής γης, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση: http://www.scotese.com απ' όπου πήραμε τις εικόνες αυτές).

Ακολούθησε ο Μεσοζωικός αιώνας.

 

Δημιουργία αρχείου: 23-12-2001.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ