Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Λιθανθρακοφόρος περίοδος

340.000.000 - 290.000.000 έτη πριν.

Τα πρώτα ερπετά

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου


Και είπεν ο Θεός: "Εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών..." (Γένεσις 1/α΄ 20).

Η τέταρτη περίοδος τού Παλαιοζωικού γεωλογικού αιώνα είναι η Λιθανθρακοφόρος. Βρίσκεται μετά την Δεβόνιο περίοδο, και πριν από την Πέρμιο.

 

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Κάμβριος

Σιλούριος

Δεβόνιος

Λιθανθρακοφόρος

Πέρμιος

 

Ζωή

Πρώτα Ερπετά και Έντομα πριν από περίπου 330.000.000 έτη. Από τα αμφίβια προήλθαν τα ερπετά.

Είδη ζωής: Αρθρόποδα, (Κοιλωματικό. Χιτινώδης εξωσκελετός.  Κίνηση που επιτυγχάνεται με τη διαίρεση τού εξωσκελετού σε αρθρωτές πλάκες, που συνδέονται με αρθρωτή μεμβράνη). (Μυριόποδα, σκορπιοί), Οπίλιος, (το παλαιότερο γνωστό αραχνοειδές). Εξελιγμένα τετράποδα.

Βιολογικές καινοτομίες: Μεταβλητή θερμοκρασία.

 

Τεκτονική τής Λιθανθρακοφόρου

Η γη κατά την ύστερη Λιθανθρακοφόρο, πριν από 306 εκατομμύρια έτη (http://www.scotese.com).

 

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς κινήθηκαν οι ήπειροι κατά τη διάρκεια τής Λιθανθρακοφόρου, ανά 20 περίπου εκατομμύρια έτη.

(Για περισσότερα περί τής τεκτονικής ιστορίας τής γης, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση: http://www.scotese.com απ' όπου πήραμε τις εικόνες αυτές).

Ακολούθησε η Πέρμιος, η τελευταία περίοδος τού Παλαιοζωικού.

 

Δημιουργία αρχείου: 23-12-2001.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ