Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Σιλούριος περίοδος

510.000.000 - 365.000.000 έτη πριν

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου


Και είπεν ο Θεός: "Βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου..."(Γένεσις 1/α΄ 11)

Η δεύτερη περίοδος τού Παλαιοζωικού γεωλογικού αιώνα είναι η Σιλούριος. Βρίσκεται μετά την Κάμβριο περίοδο, και πριν από τη Δεβόνιο.

Χωρίζεται στις υποπεριόδους: Ορδοβίσιο (480 - 440 εκατ. χρόνια πριν), και Γοτλάνδιο (440 - 365 εκατ. χρόνια πριν).

 

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Κάμβριος

Σιλούριος

Δεβόνιος

Λιθανθρακοφόρος

Πέρμιος

 

Ζωή

Οικοσύστημα τής Σιλουρίου.

Η εικόνα λήφθηκε από την εξαίρετη σελίδα τού Rom που υπάρχει στη διεύθυνση: http://www.rom.gr/rom4/dino/story/simpan14.htm

 

Αύξηση τής ποικιλίας ζωής.  Τα άγναθα διαφοροποιούνται και δημιουργούν μία ομάδα σπονδυλωτών με σιαγόνες, (πλακόδερμα).

Πρώτη μορφή χερσαίας ζωής: Σκορπιοί, διπλόποδα, μικρά απλά αγγειώδη φυτά. Στη Λιβύη βρέθηκαν τα πρώτα απολιθώματα φυτικής ζωής στην ξηρά. Βρέθηκαν σπόροι, ηλικίας 480.000.000 ετών, από την ερευνήτρια Jane Gray.

Ατμόσφαιρα με περισσότερο οξυγόνο, και πίεση οξυγόνου χαμηλότερη από αυτή που επικρατεί σήμερα στο επίπεδο τής θάλασσας.

Καινοτομίες στην ανάπτυξη τής ζωής: Κατά τη Σιλούριο, υπήρξε για πρώτη φορά αναπαραγωγή ψαριών με αυγά, αναπνοή με βράγχια, ψυχρόαιμα, καρδιά δίχωρος, κάλυψη με λέπια.

Στο τέλος τής Ορδοβισίου υποπεριόδου, είχαμε μία ακόμα μαζική εξαφάνιση τής ζωής.

Τεκτονική τής Σιλουρίου

Η γη κατά την Ορδοβίσιο υποπερίδο τής Σιλουρίου, πριν από 458 εκατομμύρια έτη.

 

Η γη κατά τη Γοτλάνδιο υποπερίδο τής Σιλουρίου, πριν από 425 εκατομμύρια έτη.

 

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς κινήθηκαν οι ήπειροι κατά τη διάρκεια τής Σιλουρίου, ανά 20 περίπου εκατομμύρια έτη.

(Για περισσότερα περί τής τεκτονικής ιστορίας τής γης, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση: http://www.scotese.com απ' όπου πήραμε τις εικόνες αυτές. H αναφορά τών τελευταίων εικόνων ως: "Δεβόνιος" (Devonian), οφείλεται σε διαφορετικές εκτιμήσεις τών ορίων τών περιόδων).

Ακολούθησε η Δεβόνιος περίοδος τού Παλαιοζωικού.

 

Δημιουργία αρχείου: 14-3-2001.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ