Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Αρχέγονη Ορθόδοξη Εκκλησία

ΘEMATA

Πρώην Ιερέας ο ιδρυτής της αίρεσης αυτής, (που αυτοαποκαλείται και "Αρχέγονη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία", "Αδελφότης Ορθοδόξου Αναμορφώσεως"), θεώρησε καλό να συμπληρώσει την αποστασία του, με πλήθος συκοφαντικών βιβλίων κατά της Ιεροσύνης, και με πλήθος ανιστόρητων και διαστρεβλωτικών κειμένων, με τα οποία πείθει τους αφελείς και αστήρικτους.

Ζωντανό παράδειγμα της εκπλήρωσης των λόγων της Αγίας Γραφής: "Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών." (Πράξεις 20/κ: 29,30).

Θέματα

Δημιουργία αρχείου: 31-7-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 22-8-2007.

Επάνω