Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Θυγατρικός ιστότοπος τής

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Κεντρική σελίδα τού Παρατηρητή

και

Κείμενο ψηφιακού Βιβλίου

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΚΕΦ. 1ο. Φορείς μιας νέας θρησκείας (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 2ο. Μεγαλώνοντας με την οργάνωση (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 3ο. Φλερτάρισμα με την αράχνη (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 4ο. Αγγίζοντας τον ιστό (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 5ο. Κηρύττοντας στην τάξη (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 6ο. Στη φωλιά τής αράχνης (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 7ο. Αυξάνοντας την επαφή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 8ο. Τα πρώτα προβλήματα (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 9ο. Καλώντας κι άλλους στον ιστό (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 10ο. Δεμένος στον ιστό (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 11ο. Βάπτισμα αφιέρωσης (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 12ο. Πρόγευση αδικίας (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 13ο. Υπόσχεση γάμου (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 14ο. Προετοιμασία για τη φυλακή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 15ο. Στο πειθαρχείο (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 16ο. Στη ΣΦΑ (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 17ο. Στην Κασσάνδρα (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 18ο. Η ζωή μου μετά τη φυλακή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 19ο. Το έργο δρόμου (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 20ο. Οι πρώτες αμφιβολίες (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 21ο. Διωγμός από την οργάνωση (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 22ο. Η αποκοπή ενός φίλου (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 23ο. Σημείο στροφής (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 24ο. Η αρχή τού τέλους (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 25ο. Αυξάνοντας την απόσταση (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 26ο. Κρίση συνείδησης (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 27ο. Η επιστολή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 28ο. Επίσκεψη σε ξένη "εκκλησία" (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 29ο. Θεμελιώνοντας μια νέα ζωή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 30ο. Τρομοκρατία (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 31ο. Αξιοποιώντας την τελευταία ευκαιρία (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 32ο. Αποκομμένος (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 33ο. Προοδεύοντας προς την Αλήθεια (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 34ο. Δημιουργώντας μια νέα θρησκεία (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 35ο. Ψάχνοντας για την Εκκλησία (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 36ο. Οδηγώντας κι άλλους στην Ορθοδοξία (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 37ο. Εγκαταλείποντας και αυτή τη σύναξη (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 38ο. Συνηθίζοντας στη νέα κατάσταση (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 39ο. Στη χώρα των Λωτοφάγων (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 40ο. Προβλήματα και κίνδυνοι (Ακούστε την ανάγνωση)

Ηχητικό αρχείο: Πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο

 

Συνεντεύξεις τού συγγραφέα περί τής συγγραφής τού βιβλίου αυτού και της εμπειρίας του:

 

Αν ψάχνετε τρόπο φυγής, ή αν σας ενδιαφέρει η αλήθεια:

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια γράψτε μας:

 

Με εχεμύθεια, θα φροντίσουμε να σας προμηθεύσουμε με πλήθος δογματικών και ιστορικών στοιχείων, που συνέλεξαν για χρόνια, άνθρωποι που με κόπο και θυσίες κατάφεραν να ξεφύγουν από την ολοκληρωτική αυτή οργάνωση.

Περισσότερα για τη Σκοπιά: Παρατηρητής της Σκοπιάς

 

 

 

Ακούστε εδώ ομιλίες και άλλων πρώην Μαρτύρων τού Ιεχωβά που αναιρούν τις κακοδοξίες τής εταιρίας Σκοπιά και εξηγούν την Ορθόδοξη πίστη

 

 

 

Το βιβλίο αυτό στα Αγγλικά

 

Ελληνικός Παρατηρητής της Εταιρίας Σκοπιά

http://www.oodegr.com/paratir/grindex.htm

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

http://www.oodegr.com

Διαμόρφωση αρχείου: 2-11-2018.

Τελευταία μορφοποίηση 28-5-2019.

ΕΠΑΝΩ