Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

 

Φιλοσοφία

Απόψεις, ιστορία και σχέση με την Εκκλησία

 

Αν και η Φιλοσοφία τής αρχαιότητας ξεπεράσθηκε από τη Θεολογία, δεν έπαψε να είναι χρήσιμη σε όσους δεν απέκτησαν ακόμα την εμπειρία τής "πρόσωπον προς πρόσωπον" θέας τών Ενεργειών τού Θεού.

Η ιστορία της, η σχέση της με τη Χριστιανική πίστη και διάφορες απόψεις της, είναι το αντικείμενο αυτής τής ενότητας.

Ενότητες

 

Γενικά

 

Ορθοδοξία και Φιλοσοφία

 

Θρησκεία Φιλοσοφία και Επιστήμη

 

Πολιτικές Φιλοσοφίες

 

Φιλοσοφία, κοινωνία και έθνος

 

Διάφορα

 

Δες και ενότητα Φιλόσοφοι

Δημιουργία αρχείου 19-8-2004.

Τελευταία μορφοποίηση 11-10-2022.

ΕΠΑΝΩ