با کلیک بر روی پرچم هر كشور می توانيد صفحات را به زبان آن کشور ملاحظه نمایید

                           

قدرت ایمان و ضعف بی ایمانی

چهار حیوان نمادینِ آخرالزمان چه هستند؟

تصاویر نمادین استفاده شده برای چهار انجیل نویس

موعظه بر قرائت رسولی در هشتمین یکشنبه از لوقا

مناجات نامه الهى

موعظه بر قرائت رسولی در پنجمین یکشنبه از لوقا

شهیدان مقدس ایرانی آکیندینوس، پگاسيوس، آفطونیوس، الپیدیفوروس، آنمبودیستوس

 به همراه 7000 نفر دیگر. 

پنطیکاست روز تولد کلیسا نیست

قدیس یعقوب پارسی

بدنهای احیا شده در طی بازگشت ثانوی چگونه تبدیل می شوند؟

موعظه بر قرائت رسولی در هفتمین یکشنبۀ لوقا

قدیس اسقف شاهرخ و 120 شهید پارسی

موعظه در قرائت رسولی برای ششمین یکشنبه از لوقا

 نشان صلیب

    موعظه قرائت رسولی در چهارمین یکشنبه از لوقا

آیا آدم کامل خلق شده بود؟

موعظه برای قرائت رسولی در سومین یکشنبه از لوقا

 بخش سوم: یوحنا 15-21

بخش دوم: یوحنا 8-14

بخش اول: یوحنا 1-7

چرا کسی بخواهد دشمنی را ببخشد؟

موعظه در دومین یکشنبه از لوقا

 انجیل به روایت لوقا: باب 17-2

انجیل به روایت لوقا: باب 9-16

انجیل به روایت لوقا: باب 1-8

 زندگی قدیس تِکلا 

موعظه در اولین یکشنبه از لوقا

موعظه یکشنبه بعد از تجلیل صلیب

 تجلیل صلیب مقدس  

موعظه یکشنبه قبل از تجلیل صلیب

آکافیست به حامل خداوند

چرا مریم همیشه تکریم شده است؟

 موعظه در چهاردهمین یکشنبه از متی

سخنان مادر گابریلا

 چرا برای غنودن مریم عذرا* روزه می گیریم؟

موعظه در سیزدهمین یکشنبه از متی 

موعظه در دوازدهمین یکشنبه از متی

 مرقس - بخش اول: باب 9-16

مرقس - بخش اول: باب 1-8

زندگی حامل مقدس خداوند: کسی که قبر نتوانست او را نگه دارد. 

دو رستاخیز

موعظه یازدهمین یکشنبه از متی

 متی - بخش سوم: باب 20-28

 متی - بخش دوم: باب 10-19

 متی - بخش اول: باب 1-9

 تولد دوباره "توسط آب و روح"

 چرا شَر در جهان وجود دارد؟

موعظه دهمین یکشنبه از متی

موعظه نهمین یکشنبه از متی

موعظه در هشتمین یکشنبه از متی

موعظه در ششمین یکشنبه از متی

موعظه در پنجمین یکشنبه از متی

روح چند لایه است: آگاه، نیمه آگاه، ناخودآگاه

معنای "کلیسا" چیست؟

موعظه در روز یکشنبۀ پنطیکاست

 خدا به عنوان "آتش" و "نور"

موعظه در یکشنبه تمام قدیسین

خواب آلودگی و دعا

  موعظه در یکشنبۀ پدران مقدسِ اولین شورای کلیسایی جهانی

گفتگو بين پدر مكاريوس و فرشته خداوند

"مسیر" و نجات

چگونه گناه را متوقف سازیم

شروع کردن

تبدیل هیئتِ نجات دهندۀ ما

اراده خدا چیست؟

موعظه در یکشنبۀ زن سامری

شیاطین در آن زمان و در حال حاضر

از پدران کلیسا دربارۀ روزه داری

گناهِ لوسیفر

موعظه در تولد قدیس یحیی تعمید دهنده

اما یک دعای لازم

روز جشن عید تبشیر حامل خداوند

روز تمام قدیسین

معجزۀ عشق

گاهی اوقات حتی شیطان حقیقت را می گوید

   قدیس فاتینا، زن سامری

اولین یکشنبۀ روزه، یکشنبۀ ارتدوکسی

استفاده خوب از درد

  موعظه در سومین یکشنبه از متی

موعظه متوقف نخواهد شد

موعظه در دومین یکشنبه از متی

قدیس جان (ایوان) روسی

قدیسین کنستانتین و هلنا

دعا به فرشته نگهبان مقدس

رسولان پطرس و پولس

جشن رسولان پولس و پطرس قدیس

سرود نیایش به حامل خداوند

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-10-2018   صفحه به روز شد :