Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

 

Επιστήμη και Εκκλησία

Θέματα που σχετίζονται με τους δύο αυτούς τομείς

 

Πιστεύετε ότι απειλείται η Εκκλησία από την Επιστήμη;»

«Η Εκκλησία δεν απειλείται, γιατί η αλήθεια δεν απειλείται. Αν η επιστήμη απειλεί την αλήθεια, τότε απειλείται και η Εκκλησία. Αν η επιστήμη συμμαχεί με την αλήθεια, τότε συμμαχεί και με την Εκκλησία. Ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για το τέλος του Θεού. Τέλος θα μπορούσε να έχει η επιστήμη που ασχολείται με τα πεπερασμένα και πιστεύει πως το τέλος του ανθρώπου είναι τέλος. Όχι ο Θεός. Στην Εκκλησία τέλος σημαίνει αρχή και τελείωση» (Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. - Συνέντευξη, «Βήμα», 24/1/2006).

Η Επιστήμη είναι η έρευνα τού κτιστού. Η Θεολογία η αποκάλυψη τού Ακτίστου. Και τα δύο μαζί, είναι τα δύο πόδια που βοηθούν κάποιον να σταθεί σωστά στον κόσμο, έχοντας καλή γνώση τού περιβάλλοντός του, αλλά και τού Πλάστη του.

Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε θέματα που όχι μόνο δείχνουν την ενότητα επιστήμης και πίστης, αλλά επίσης είτε επιβεβαιώνουν τα ζητήματα τής πίστης, είτε βοηθούν σε εμβάθυνση τών πορισμάτων τής επιστήμης. Πιστεύουμε ότι αν σε κάποιον λείπει το ένα από τα δύο αυτά πόδια, θα χωλαίνει στην κατανόηση τού κόσμου και τού σκοπού τής ζωής.

Θέματα

Ανακαλύψεις που επιβεβαιώνουν την Αγ. Γραφή

 

Άλλες Αρχαιολογικές ανακαλύψεις

 

Επιστημονικο - θρησκευτικές αναλύσεις

 

Επιστημονική μεθοδολογία και πίστη

 

Χρονολόγιο τής δημιουργίας

 

Δημιουργία αρχείου: 3-4-2002.

Τελευταία μορφοποίηση: 13-4-2024.

ΕΠΑΝΩ